Tag Archives: Vai Trò Của Đầu Báo Nhiệt Trong Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Vai Trò Của Đầu Báo Nhiệt Trong Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Đầu báo nhiệt là thiết bị quan trọng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nó được coi như là người lính tiền tiêu báo động cho toàn hệ thống hoạt động ngay lập tức, nhanh. Chủ động báo vị trí để chủ động chữa cháy kịp thời nhất. Đầu báo nhiệt cố định trong hệ thống…