Tag Archives: Nguyên Tắc Sống Còn Để Thoát Nạn Trong Đám Cháy Nhiều Khói

Nguyên Tắc Sống Còn Để Thoát Nạn Trong Đám Cháy Nhiều Khói

Một nguyên tắc thoát nạn rất quan trọng khi xảy ra trong đám cháy có nhiều khói là phải hết sức bình tĩnh, nhận định hướng khói và phải cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn luôn bay lên cao. Đôi lúc, người phải bò dưới sàn khi lượng khói tập trung nhiều…