Tag Archives: GIỮ AN NINH TRẬT TỰ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC CHỮA CHÁY HIỆU QUẢ

GIỮ AN NINH TRẬT TỰ ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC CHỮA CHÁY HIỆU QUẢ

khi sở hữu cháy xảy ra rộng rãi người nghĩ rằng chỉ với hàng ngũ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Điều này là đúng nhưng chưa đủ bởi vì sự hỗn loạn là đặc thù tại hiện trường tại số đông những vụ cháy. Do vậy…