Tag Archives: Dùng Bình Chữa Cháy Co2 Không Đúng

Dùng Bình Chữa Cháy Co2 Không Đúng, Lửa Càng Bùng Mạnh

Không phải lửa nào cũng dùng bình chữa cháy CO2 để dạp tắt được cả. Đôi khi nếu dùng CO2 dập không đúng lửa sẽ khiến cho lửa càng bùng mạnh, gây phức tạp và việc dập tắt sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, phải biết được Bình chữa cháy CO2 dùng để chữa đám cháy nào…